Vi använder oss av cookies för att webbplatsen ska fungera bättre. Genom att fortsätta använda Alpcots webbplats godkänner du att vi använder cookies enligt vår policy för cookies. Mer information.
Cliens Sverige Fokus A Ingår i Alpcot populära fonder
Aktiefond
Sverige
Utv. 1 år
6,80 %
Utv. 26 januari
1,95 % 
Rabatt
33 %
Total avgift
0,96 %
1,43 %
 
Rating
 
Risk
 
Kursgraf saknas
Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som inriktar sig på den svenska marknaden. Målsättningen är att ge en god värdemässig ökning genom aktivt urval av enskilda värdepapper. Fonden är en specialfond, vilket betyder att den får ha ett mer koncentrerat innehav än en traditionell värdepappersfond. Detta för att skapa möjlighet till högre avkastning.
Fondförvaltare:
Cliens Kapitalförvaltning AB
Thomas Brodin (2013-12-01)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.