Om fonden

Didner & Gerge Global

Aktiefond
Global
Flexibel storlek bolag
Top pick
Köp
Utv. 1 år
+6,50 %
Utv. 30 november
+0,79 %
Rabatt
30 %
Total avgift
1,23 %
1,75 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas

Fonden är en aktiefond som kan placera i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Lägst 80% av fondens medel skall vara placerade i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Urvalet av aktier och fördelningen mellan olika branscher och regioner är inte förutbestämt, vilket innebär att portföljen från tid till annan kan vara koncentrerad till ett fåtal branscher och regioner. Fonden är en aktivt förvaltad fond. Fonden kommer normalt ej att handla med derivat. Fonden kan enbart använda derivat i högst begränsad omfattning och med syfte att effektivisera förvaltningen.

Fondförvaltare:
Didner & Gerge Fonder AB
Lars Johansson (2014-01-01)
Henrik Andersson (2011-09-28)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.