Om fonden

Case Räntefond Investment Grade

Räntefond
SEK
Obligationer
Företag
Köp
Utv. 1 år
+6,52 %
Utv. 27 maj
+0,25 %
Rabatt
18 %
Total avgift
0,67 %
0,82 %
Rating
Risk

Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som investerar främst i obligationer och penningmarknadsinstrument utgivna av stat, kommun, bostadsfinansieringsinstitut och företag. Fonden investerar i företagsobligationer med högt kreditvärderingsbetyg (investment grade) och lågt kreditvärderingsbetyg (high yield) men även i sådana företagsobligationer där kreditvärderingsbetyg saknas och där en intern bedömning görs.

Fondförvaltare:
Case Kapitalförvaltning AB
Tom Andersson (2023-01-01)
Andreas Rask (2023-01-01)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 1 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.