Om fonden

Spiltan Högräntefond

Räntefond
SEK
Obligationer
Top pick
Köp
Utv. 1 år
+7,66 %
Utv. 14 juni
+0,10 %
Rabatt
14 %
Total avgift
1,09 %
1,26 %
Rating
Risk

Spiltan Högräntefond är aktivt förvaltad och placerar huvudsakligen i företagsobligationer men kan även investera i andra värdepapper med betydande ränteinslag. Fonden får placera i nordiska bolag men tar ingen valutarisk. Den genomsnittliga räntelöptiden för placeringarna, mätt på den totala fondförmögenheten, kan variera mellan noll till tio år. Fondens målsättning är att erbjuda dubbelt så hög avkastning som traditionella korträntefonder.

Fondförvaltare:
Spiltan Fonder AB
Lars Lönnquist (2014-04-02)
Nicklas Segerdahl (2015-05-01)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 3 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.