Spiltan HögräntefondTop pick Ingår i Alpcot populära fonder
Köp
Utv. 1 år
−4,51 %
Utv. 1 juli
+0,06 %
Rabatt
17 %
Total avgift
0,85 %
1,03 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
Spiltan Högräntefond är aktivt förvaltad och placerar huvudsakligen i företagsobligationer men kan även investera i andra värdepapper med betydande ränteinslag. Fonden får placera i nordiska bolag men tar ingen valutarisk. Den genomsnittliga räntelöptiden för placeringarna, mätt på den totala fondförmögenheten, kan variera mellan noll till tio år. Fondens målsättning är att erbjuda dubbelt så hög avkastning som traditionella korträntefonder.
Fondförvaltare:
Spiltan Fonder AB
Lars Lönnquist (2014-04-02)
Nicklas Segerdahl (2015-05-01)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 3 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar