Om fonden

Lannebo Corporate Bond A

Räntefond
SEK
Obligationer
Utv. 1 år
−3,12 %
Utv. 25 augusti
+0,05 %
Rabatt
19 %
Total avgift
1,04 %
1,29 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas

En investering i fonden ger dig en bred inriktning mot företagsobligationer utgivna av företag i Norden med tonvikt på Sverige. Fonden är aktivt förvaltad av ett erfaret förvaltarteam som analyserar bolag och investerar där de ser bäst avkastning i förhållande till risk. Målsättningen är att skapa möjlighet till god avkastning men till lägre risk än aktier. Den genomsnittliga löptiden i fonden är i normalfallet 3-5 år men kan under perioder vara längre eller kortare. Placeringar i utländsk valuta valutasäkras alltid. Fonden får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller kommun i Norden. Fonden förvaltas inom Lannebo som är ett fristående och helt oberoende fondbolag där fokus ligger på riskmedvetenhet och långsiktighet.

Fondförvaltare:
Lannebo Fonder
Karin Haraldsson (2012-09-10)
Katarina Ponsbach (2014-12-01)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 1 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.