Om fonden

Länsförsäkringar Fastighetsfond A

Aktiefond
Branschfond
Fastighetsbolag
Top pick
Köp
Utv. 1 år
+26,93 %
Utv. 14 juni
−1,16 %
Rabatt
34 %
Total avgift
0,98 %
1,48 %
Rating
Risk

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som har som inriktning att placera i bolag som främst är verksamma inom den nordiska fastighets- och byggbranschen. Fondens mål är att överträffa utvecklingen för fondens jämförelseindex.

Fondförvaltare:
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Johan Henriks (2020-08-14)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.