Länsförsäkringar Fastighetsfond ATop pick Ingår i Alpcot populära fonder
Aktiefond
Branschfond
Fastighetsbolag
Köp
Utv. 1 år
−45,92 %
Utv. 23 september
−1,21 %
Rabatt
34 %
Total avgift
0,96 %
1,46 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som har som inriktning att placera i bolag som främst är verksamma inom den nordiska fastighets- och byggbranschen.
Fondförvaltare:
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Johan Henriks (2020-08-14)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar