Spiltan Aktiefond InvestmentbolagTop pick Ingår i Alpcot populära fonder
Aktiefond
Branschfond
Finans
Köp
Utv. 1 år
−13,36 %
Utv. 6 december
−1,86 %
Rabatt
0 %
Total avgift
0,24 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
Spiltan Aktiefond Investmentbolag är en aktiefond som i huvudsak placerar i en koncentrerad portfölj av svenska investmentbolag samt företag med investmentbolagskaraktär, inklusive konglomerat. Fonden ger en bred exponering mot Stockholmsbörsen och är ett alternativ till att investera i en traditionell svensk indexfond. Förvaltningen är passiv vilket möjliggör fondens låga avgift på 0,2% per år. Målet med fonden är att ge en bättre avkastning över tid än Stockholmsbörsen till en avgift i nivå med traditionella indexfonder.
Fondförvaltare:
Spiltan Fonder AB
Jörgen Wärmlöv (2013-10-01)
Erik Brändström (2011-11-30)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar