Om fonden

Spiltan Globalfond Investmentbolag

Aktiefond
Global
Mix bolag
Top pick
Köp
Utv. 1 år
+22,68 %
Utv. 23 februari
+0,32 %
Rabatt
9 %
Total avgift
0,52 %
0,57 %
Rating
Risk

Spiltan Globalfond Investmentbolag är en passivt förvaltad globalfond med en avgift på 0,5% per år. Fonden investerar i ett urval av cirka 30 stycken investmentbolag runt om i världen, genom vilka du blir delägare i ett stort antal bolag. Genom investmentbolagen får du en geografisk exponering som liknar globalindex samt en god spridning över olika branscher. Fondens målsättning är att över tid ge en avkastning som överstiger globalindex, men till en avgift som ligger i nivå med vanliga globala indexfonder.

Fondförvaltare:
Spiltan Fonder AB
Jörgen Wärmlöv (2016-10-04)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.