Om fonden

Case Företagsobligationsfond Safe Play A

Räntefond
SEK
Obligationer
Top pick
Köp
Utv. 1 år
+6,55 %
Utv. 3 oktober
−0,07 %
Rabatt
23 %
Total avgift
0,76 %
0,98 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas

Fondens investeringsstrategi skall huvudsakligen vara inriktad på europeiska företagskrediter med hög kreditvärdighet men kan även investera i företagskrediter med låg eller ingen kreditrating. Fondens medel ska vara placerade i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar (inklusive Exchange Traded Funds) samt på konto hos kreditinstitut. I fonden ingår även de likvida medel som behövs för fondens förvaltning.

Fondförvaltare:
Case Kapitalförvaltning AB
Tom Andersson (2011-01-03)
Andreas Rask (2023-01-01)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 3 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.