Case Safe Play ATop pick Ingår i Alpcot populära fonder
Köp
Utv. 1 år
−8,98 %
Utv. 6 december
+0,01 %
Rabatt
14 %
Total avgift
1,36 %
1,58 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
Fondens investeringsstrategi skall huvudsakligen vara inriktad på europeiska företagskrediter med hög kreditvärdighet men kan även investera i företagskrediter med låg eller ingen kreditrating. Fondens medel ska vara placerade i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar (inklusive Exchange Traded Funds) samt på konto hos kreditinstitut. I fonden ingår även de likvida medel som behövs för fondens förvaltning.
Fondförvaltare:
Case Kapitalförvaltning AB
Tom Andersson (2011-01-03)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 3 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar