MS INVF US Advantage ATop pick Ingår i Alpcot populära fonder
Aktiefond
USA
Tillväxtbolag
Köp
Utv. 1 år
−43,35 %
Utv. 22 september
−3,08 %
Rabatt
31 %
Total avgift
1,25 %
1,82 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
Minst 70 % av fondens placeringar ska ske i företagsaktier i stora företag med säte i eller som har den största delen av sin verksamhet i USA.
Fondförvaltare:
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Alexander Norton (2009-06-22)
Jason Yeung (2009-06-22)
Armistead Nash (2009-06-22)
Dennis Lynch (2009-06-22)
David Cohen (2009-06-22)
Sandeep (Sam) Chainani (2009-06-22)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 3 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar