Om fonden

MS INVF US Advantage A

Aktiefond
USA
Tillväxtbolag
Top pick
Köp
Utv. 1 år
+7,25 %
Utv. 12 juli
−0,70 %
Rabatt
31 %
Total avgift
1,28 %
1,85 %
Rating
Risk

Minst 70 % av fondens placeringar ska ske i företagsaktier i stora företag med säte i eller som har den största delen av sin verksamhet i USA.

Fondförvaltare:
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Alexander Norton (2009-06-22)
Jason Yeung (2009-06-22)
Armistead Nash (2009-06-22)
Dennis Lynch (2009-06-22)
David Cohen (2009-06-22)
Sandeep (Sam) Chainani (2009-06-22)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 3 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.