Om fonden

SEB Europafond

Aktiefond
Europa
Mix bolag
Top pick
Köp
Utv. 1 år
+14,06 %
Utv. 23 februari
−0,02 %
Rabatt
32 %
Total avgift
1,08 %
1,58 %
Rating
Risk

Fonden investerar främst i stora bolag men teamet söker också attraktiva investeringar bland medelstora bolag. Fondens jämförelseindex är MSCI Europe Net Return. Teamets investeringsunivers uppgår till omkring 1000 bolag, vilka är tillräckligt stora för teamet att investera i. Av dessa bedömer teamet att det är omkring 200-300 aktier som har en profil i termer av värdeskapande och kvalitet som är tillräckligt attraktiv. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas avkastningen även av hur svenska kronan utvecklas i relation till andra valutor. Derivatinstrument får användas som ett led i fondens placeringsinriktning.

Fondförvaltare:
SEB Investment Management AB
Maria Werner (2022-10-01)
Oscar Blomkvist (2022-10-01)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.