ODIN Global C SEKTop pick Ingår i Alpcot populära fonder
Aktiefond
Global
Flexibel storlek bolag
Köp
Utv. 1 år
−2,65 %
Utv. 1 juli
+1,18 %
Rabatt
36 %
Total avgift
0,97 %
1,52 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
Fonden placerar i företag över hela världen. Fondens långsiktiga mål är att ge högre avkastning än den globala aktiemarknaden. Fonden är aktivt förvaltad och följer en värdebaserad investeringsfilosofi. Avsikten är att placera i företag vars aktiekurs är lägre än vad förvaltaren anser är företagets verkliga värde.
Fondförvaltare:
ODIN Forvaltning AS
Harald Nissen (2015-07-01)
Håvard Opland (2016-09-01)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar