Om fonden

Enter Klimatfokus Ränta A

Räntefond
SEK
Obligationer
Företag
Köp
Utv. 1 år
+2,21 %
Utv. 5 juni
-
Rabatt
17 %
Total avgift
0,62 %
0,75 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas

Enter Klimatfokus Ränta är en aktivt förvaltad räntefond som investerar med hållbarhet som mål. Fonden kombinerar positivt avkastande ränteplaceringar med en möjlighet att bromsa den globala uppvärmningen. Genom att enbart investera i obligationer utgivna av bolag som lever upp till Parisavtalets målsättningar finansierar Enter Klimatfokus Ränta den hållbara omställningen. Målet är att i skiftande marknadsklimat ge god avkastning till begränsad risk. Fonden ger exponering mot solida bolag och ränteplaceringar med avkastningspotential. Enter Klimatfokus Ränta klassificeras som ”mörkgrön” enligt Disclosure-förordningens artikel 9.

Fondförvaltare:
Enter Fonder AB
Gustaf Tegell (2018-10-01)
Rekommenderad sparhorisont:
Mindre än 1 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.