Om fonden

Fidelity China Focus A-Acc-EUR

Aktiefond
Kina
Top pick
Köp
Utv. 1 år
−3,57 %
Utv. 12 juli
+2,23 %
Rabatt
23 %
Total avgift
1,80 %
2,35 %
Rating
Risk

Målsättningen är att uppnå en långsiktig kapitaltillväxt genom investeringar i kinesiska värdepapper som är börsnoterade i Kina och Hongkong, men även värdepapper i icke-kinesiska företag som har en betydande del av sina inkomster från Kina. Fondens mål är att inneha en hundraprocentig exponering mot Kina.

Fondförvaltare:
FIL Distributors
Nitin Bajaj (2022-09-30)
Alice Li (2021-08-01)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.