Om fonden

Fidelity China Focus A-Acc-EUR

Aktiefond
Kina
Top pick
Köp
Utv. 1 år
−13,60 %
Utv. 23 februari
+0,69 %
Rabatt
24 %
Total avgift
1,75 %
2,30 %
Rating
Risk

Målsättningen är att uppnå en långsiktig kapitaltillväxt genom investeringar i kinesiska värdepapper som är börsnoterade i Kina och Hongkong, men även värdepapper i icke-kinesiska företag som har en betydande del av sina inkomster från Kina. Fondens mål är att inneha en hundraprocentig exponering mot Kina.

Fondförvaltare:
FIL Distributors
Nitin Bajaj (2022-09-30)
Alice Li (2021-08-01)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.