Fidelity China Focus A-Acc-EURTop pick Ingår i Alpcot populära fonder
Aktiefond
Kina
Köp
Utv. 1 år
+9,67 %
Utv. 22 september
−0,73 %
Rabatt
27 %
Total avgift
1,46 %
2,01 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
Målsättningen är att uppnå en långsiktig kapitaltillväxt genom investeringar i kinesiska värdepapper som är börsnoterade i Kina och Hongkong, men även värdepapper i icke-kinesiska företag som har en betydande del av sina inkomster från Kina. Fondens mål är att inneha en hundraprocentig exponering mot Kina.
Fondförvaltare:
FIL Distributors
Jing Ning (2013-11-01)
Alice Li (2021-08-01)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar