Om fonden

Fidelity Japan Value A-Acc-EUR

Aktiefond
Japan
Top pick
Köp
Utv. 1 år
+16,67 %
Utv. 12 juli
+1,07 %
Rabatt
25 %
Total avgift
1,65 %
2,20 %
Rating
Risk

Fonden investerar huvudsakligen i japanska aktier noterade på de regionala japanska fondbörserna, och på Tokyos OTC-marknad. Investeringar kan göras i företag av alla storlekar, förutsatt tillräcklig likviditet i aktien. Portföljen består vanligen av cirka 90-110 aktier. Sektorfördelningen är ett resultat av aktieurvalet. Förvaltaren använder sig av djupgående fundamentala analyser och omfattande företagsbesök för att identifiera potentiella investeringar.

Fondförvaltare:
FIL Distributors
Min Zeng (2022-08-01)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.