Om fonden

Enter Sverige Hållbar Tillväxt A

Aktiefond
Sverige
Köp
Utv. 1 år
+5,61 %
Utv. 5 juni
+0,23 %
Rabatt
22 %
Total avgift
1,12 %
1,44 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas

Enter Sverige Hållbar Tillväxt är en bred Sverigefond där vi investerar med den hållbara omställningen som drivkraft. Fonden investerar uteslutande i svenska bolag som bidrar till FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Den hållbara omställningen skapar affärsmässiga tillväxtmöjligheter för svenska företag. Enter Sverige Hållbar Tillväxt har identifierat fyra hållbara investeringsteman. För att ta plats i fonden måste bolagets produkt eller affärsmodell gå att koppla till minst ett av dessa teman. Fonden investerar i bolag med potential att växa och utvecklas i den hållbara omställningen och som bidrar med lösningar på samhällsproblem. Detta skapar en naturlig efterfrågan för företagets produkter och ger konkurrensfördelar. Vilket i sin tur skapar värde och bra avkastning för oss som aktieägare.

Fondförvaltare:
Enter Fonder AB
Cecilia Persson (2020-01-07)
Sten Lindquist (1999-11-30)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.