Länsförsäkringar Global IndexnäraTop pick Ingår i Alpcot populära fonder
Aktiefond
Global
Mix bolag
Köp
Utv. 1 år
+6,06 %
Utv. 11 augusti
+0,45 %
Rabatt
0 %
Total avgift
0,23 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
Fonden är en indexnära förvaltad aktiefond som placerar i företag inom olika branscher i de länder som ingår i indexet MSCI World Total Net Return. Fondens målsättning är att så långt som möjligt efterlikna utvecklingen av indexet MSCI World Total Net Return, med de avvikelser som kan uppkomma med anledning av att fonden följer fondbolagets principer för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att fondbolaget kan exkludera aktier som ingår i indexet.
Fondförvaltare:
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Peter Svalstedt (2022-05-23)
Pontus Englund (2022-05-23)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar