Om fonden

Länsförsäkringar Global Index

Aktiefond
Global
Mix bolag
Top pick
Köp
Utv. 1 år
+26,17 %
Utv. 24 maj
−0,18 %
Rabatt
0 %
Total avgift
0,22 %
Rating
Risk

Fonden är en indexfond som placerar i globalt i aktier inom olika branscher. Målsättningen är att efterlikna utvecklingen på de globala aktiermarknaderna som fonden placerar på. Fonden kommer att ha en aktieexponering som är minst 90 procent av fondens tillgångar.

Fondförvaltare:
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
Peter Svalstedt (2022-05-23)
Pontus Englund (2022-05-23)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.