Om fonden

Case Högräntefond A

Räntefond
SEK
Obligationer
Top pick
Köp
Utv. 1 år
+9,34 %
Utv. 12 juli
+0,06 %
Rabatt
23 %
Total avgift
0,94 %
1,21 %
Rating
Risk

Case Högräntefond är en aktivt förvaltad räntefond där fondens investeringsstrategi huvudsakligen ska vara inriktad på de europeiska marknaderna med fokus på högavkastande företagsobligationer.

Fondförvaltare:
Case Kapitalförvaltning AB
Tom Andersson (2010-01-01)
Andreas Rask (2019-04-30)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 3 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.