Case Fair PlayTop pick Ingår i Alpcot populära fonder
Köp
Utv. 1 år
−4,77 %
Utv. 6 december
+0,01 %
Rabatt
28 %
Total avgift
0,72 %
0,99 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
Case Fair Play är en aktivt förvaltad räntefond där fondens investeringsstrategi huvudsakligen ska vara inriktad på de europeiska marknaderna med fokus på högavkastande företagsobligationer.
Fondförvaltare:
Case Kapitalförvaltning AB
Tom Andersson (2010-01-01)
Andreas Rask (2019-04-30)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 3 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar