Om fonden

Swedbank Robur Ny Teknik A

Aktiefond
Branschfond
Ny teknik
Top pick
Köp
Utv. 1 år
+0,10 %
Utv. 14 juni
−0,99 %
Rabatt
16 %
Total avgift
1,11 %
1,33 %
Rating
Risk

Ny Teknik är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar med inriktning mot svenska och nordiska mindre och medelstora bolag men som också har möjlighet att placera upp till 50 procent av fondens tillgångar i bolag utanför Norden. Placeringarna koncentreras till bolag vars produkter och/eller tjänster har ett högt teknikinnehåll som till exempel IT/telekommunikation, läkemedels-/medicinteknik, miljöteknik och industriteknik. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin. Fonden passar dig som ser tillväxtpotential inom teknologisektorn.

Fondförvaltare:
Swedbank Robur Fonder AB
Fredrik Stenkil (2022-02-01)
Jesper Birch-Jensen (2022-08-29)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.