Om fonden

Swedbank Robur Ny Teknik A

Aktiefond
Branschfond
Ny teknik
Top pick
Köp
Utv. 1 år
−12,49 %
Utv. 5 juni
−0,01 %
Rabatt
15 %
Total avgift
1,18 %
1,39 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas

Ny Teknik är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i små och medelstora bolag i Sverige och Norden men som också har möjlighet att placera upp till 40 % av fondens tillgångar i bolag utanför Norden. Placeringarna koncentreras till bolag vars produkter och/eller tjänster har ett högt teknikinnehåll som till exempel IT/telekommunikation, läkemedels-/medicinteknik, miljöteknik och industriteknik. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Den rekommenderade placeringshorisonten för fonden är minst 5 år.

Fondförvaltare:
Swedbank Robur Fonder AB
Fredrik Stenkil (2022-02-01)
Jesper Birch-Jensen (2022-08-29)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.