Om fonden

Spiltan Småbolagsfond

Aktiefond
Sverige
Små-/medelstora bolag
Top pick
Köp
Utv. 1 år
+13,98 %
Utv. 26 februari
−0,43 %
Rabatt
35 %
Total avgift
1,03 %
1,58 %
Rating
Risk

Spiltan Småbolagsfond, tidigare Spiltan Aktiefond Sverige, är en aktivt förvaltad småbolagsfond. Stor tonvikt läggs på analysen och bedömningen av det enskilda företagets affärsidé, företagsledning och långsiktiga framtidsutsikter. Bolag med goda tillväxtmöjligheter är givna favoriter under förutsättning att aktien bedöms rimligt värderad. Fonden är helt oberoende av olika indexvikter. Målsättningen är att uppnå en värdeutveckling, som över tiden är högre än sitt jämförelseindex Carnegie Small Cap Return Index.

Fondförvaltare:
Spiltan Fonder AB
Pär Andersson (2008-11-01)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.