BGF World Technology A2Top pick Ingår i Alpcot populära fonder
Aktiefond
Branschfond
Ny teknik
Köp
Utv. 1 år
−21,67 %
Utv. 22 september
−2,60 %
Rabatt
19 %
Total avgift
1,70 %
2,10 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
Fonden investerar minst 70% av sina totala tillgångar i aktier i företag vars huvudsakliga ekonomiska aktiviteten inom tekniksektorn.
Fondförvaltare:
BlackRock (Channel Islands) Limited
Tony Kim (2017-07-03)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar