C WorldWide Emerging Markets 1A SEKTop pick Ingår i Alpcot populära fonder
Aktiefond
Tillväxtmarknader
Köp
Utv. 1 år
−21,35 %
Utv. 1 juli
−0,32 %
Rabatt
31 %
Total avgift
1,57 %
2,27 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
C WorldWide Emerging Markets Equities ger en exponering mot tillväxtmarknader över hela världen som kännetecknas av höga tillväxttal drivet av reformer och en ung och växande befolkning. C WorldWide Emerging Markets kan investera i utvecklingsekonomier i Latinamerika, Central- och Östeuropa, Afrika, Mellanöstern och Asien (exklusive Japan).
Fondförvaltare:
Carnegie Asset Management Fondsmæglersel
Aman Kalsi (2015-05-04)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 3 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar