Om fonden

C WorldWide Emerging Markets 1A SEK

Aktiefond
Tillväxtmarknader
Top pick
Köp
Utv. 1 år
+3,61 %
Utv. 5 juni
+1,25 %
Rabatt
30 %
Total avgift
1,62 %
2,32 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas

C WorldWide Emerging Markets Equities ger en exponering mot tillväxtmarknader över hela världen som kännetecknas av höga tillväxttal drivet av reformer och en ung och växande befolkning. C WorldWide Emerging Markets kan investera i utvecklingsekonomier i Latinamerika, Central- och Östeuropa, Afrika, Mellanöstern och Asien (exklusive Japan).

Fondförvaltare:
Carnegie Asset Management Fondsmæglersel
Aman Kalsi (2015-05-04)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 3 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.