DNB Telecom A SEKTop pick Ingår i Alpcot populära fonder
Aktiefond
Branschfond
Kommunikation
Köp
Utv. 1 år
+8,36 %
Utv. 30 juni
−0,37 %
Rabatt
12 %
Total avgift
1,15 %
1,31 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
DNB Telecom är en aktiefond som huvudsakligen placerar sina medel i globala operatör- och infrastrukturbolag inom tele- och datakommunikation. Fonden har god spridning mellan företag och länder. Målet är att uppnå en långsiktigt god värdetillväxt i fonden.
Fondförvaltare:
DNB Asset Management AB
Erling Thune (2008-04-01)
Sverre Bergland (2011-01-03)
Erling Kise (2014-04-01)
Anders Tandberg-Johansen (2011-01-03)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar