Vi använder oss av cookies för att webbplatsen ska fungera bättre. Genom att fortsätta använda Alpcots webbplats godkänner du att vi använder cookies enligt vår policy för cookies. Mer information.
DNB Telecom A SEK Ingår i Alpcot populära fonder
Aktiefond
Branschfond
Kommunikation
Utv. 1 år
11,23 %
Utv. 26 januari
−0,55 % 
Rabatt
12 %
Total avgift
1,15 %
1,31 %
 
Rating
 
Risk
 
Kursgraf saknas
DNB Telecom är en aktiefond som huvudsakligen placerar sina medel i globala operatör- och infrastrukturbolag inom tele- och datakommunikation. Fonden har god spridning mellan företag och länder. Målet är att uppnå en långsiktigt god värdetillväxt i fonden.
Fondförvaltare:
DNB Asset Management AS
Erling Thune (2008-04-01)
Sverre Bergland (2011-01-03)
Erling Kise (2014-04-01)
Anders Tandberg-Johansen (2011-01-03)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.