Om fonden

Öhman Global Growth A

Aktiefond
Branschfond
Ny teknik
Top pick
Köp
Utv. 1 år
+16,50 %
Utv. 17 april
−0,28 %
Rabatt
37 %
Total avgift
1,21 %
1,91 %
Rating
Risk

Öhman Global Growth är en global aktiefond med målsättning att uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt givet fondens placeringsinriktning. Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden investerar i bolag med hög förväntad tillväxt och med produkter och tjänster baserade på teknisk innovation. Fonden placerar globalt i bolag fördelade på olika sektorer. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen.

Fondförvaltare:
Öhman Fonder
Ylwa Häggström (2018-02-01)
Filip Boman (2017-08-29)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.