Öhman Global Growth ATop pick Ingår i Alpcot populära fonder
Aktiefond
Branschfond
Ny teknik
Köp
Utv. 1 år
−18,70 %
Utv. 1 juli
+1,43 %
Rabatt
36 %
Total avgift
1,22 %
1,92 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
Fonden är en global aktiefond med målsättning att uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt givet fondens placeringsinriktning. Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden investerar i bolag med hög förväntad tillväxt och med produkter och tjänster baserade på teknisk innovation. Fonden placerar globalt och normalt i 30 till 50 bolag fördelade på olika sektorer. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar.
Fondförvaltare:
Öhman Fonder
Ylwa Häggström (2018-02-01)
Filip Boman (2017-08-29)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar