Enter Fonder AB

Enter Fonders Månadsrapport april 2022
Publicerad: 1 Apr - 2022
Månadsrapport april 2022
Under april månad var många olika rörliga delar i spel; inflation, räntehöjningar, problem med försörjningskedjor, COVID-19-lockdowns i Kina och kriget i Ukraina.

Tillväxtaktier och konsumentrelaterade sektorer var under press. Sektorer som gynnas av högre räntor utvecklades positivt och det omvända gällde för sektorer med negativ påverkan. Det tydligaste exemplet är att banksektorn steg knappt 10 % i april medan fastighetssektorn gick ned med drygt 15 %. Riksbanken höjde reporäntan med 25 baspunkter och i USA har räntan för en amerikansk 10-årig statsobligation stigit till knappt 3 %.

Läs mer om enskilda portföljinvesteringar under respektive fond nedan.
Enter Småbolagsfond
Enter Småbolagsfond investerar i välskötta, mindre bolag som har potential att bli morgondagens kursvinnare. 
Läs rapporten
Enter Sverige
Enter Sverige passar dig som vill investera i världsledande svenska företag och därigenom få en global spridning på din portfölj.
Läs rapporten
Enter Sverige Pro
Enter Sverige Pro har hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden investerar enbart i affärsverksamheter som bidrar till lösningar som svarar mot FN:s globala hållbarhetsmål.
Läs rapporten
Enter Select
Enter Select investerar i väletablerade svenska företag men utesluter inte placeringar i mindre bolag med tillväxtpotential.
Läs rapporten
Enter Select Pro
Enter Select Pro har ett friare placeringsmandat än traditionella Sverigefonder och kan därför ha ett bredare spektra av intressanta svenska bolag i sin portfölj.
Läs rapporten
Enter Preserve
Enter Preserve är en aktiv blandfond som placerar i räntor och aktier i Sverige med inslag av nordiska innehav. Fonden placerar i bolag med stabil intjäning och god direktavkastning.
Läs rapporten
Enter Cross Credit
Enter Cross Credit är en aktiv räntefond som investerar i ett segment av den svenska marknaden för företagsobligationer där vi uppfattar att det finns möjligheter att leverera god avkastning i förhållande till risktagande.
Läs rapporten
Enter Return
Enter Return är en aktivt förvaltad räntefond som investerar med hållbarhet som mål. Fonden kombinerar positivt avkastande ränteplaceringar med en möjlighet att bromsa den globala uppvärmningen.
Läs rapporten