Enter Fonder AB

Enter Fonders Månadsrapport juli 2022
Publicerad: 22 Aug - 2022

230 enterfonder logo.rgb
640x640transp542 M%c3%a5nadsrapport juli 2022 III
Månadsrapport juli 2022

Utvecklingen på den amerikanska räntemarknaden fortsätter att prägla globala finansmarknader. Tydliga signaler på ekonomisk inbromsning har sänkt inflationsförväntan i USA, trots att den rapporterade inflationen är på rekordhög nivå. 


I år har utvecklingen av räntan i USA haft betydligt större inverkan på aktiemarknaden än ekonomiska utsikterna. Likaså i juli då S&P 500 steg med 9,2% trots att BNP prognoser sänkts. Tillväxtorienterade aktier som gått ner kraftigt under året på grund av stigande räntor rekylerade kraftigt i juli, medan värdeorienterade aktier visade mer blygsamma uppgångar. 

Utvecklingen på den svenska marknaden följde den amerikanska. Stockholmsbörsen (SIX PRX) steg med 12,2% med tydligt bättre avkastning för tillväxtorienterade och räntekänsliga bolag.

Läs mer om enskilda portföljinvesteringar under respektive fond nedan.
Enter Småbolagsfond
Enter Småbolagsfond investerar i välskötta, mindre bolag som har potential att bli morgondagens kursvinnare. 
Läs rapporten
Enter Sverige
Enter Sverige passar dig som vill investera i världsledande svenska företag och därigenom få en global spridning på din portfölj.
Läs rapporten
Enter Sverige Pro
Enter Sverige Pro har hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden investerar enbart i affärsverksamheter som bidrar till lösningar som svarar mot FN:s globala hållbarhetsmål.
Läs rapporten
Enter Select
Enter Select investerar i väletablerade svenska företag men utesluter inte placeringar i mindre bolag med tillväxtpotential.
Läs rapporten
Enter Select Pro
Enter Select Pro har ett friare placeringsmandat än traditionella Sverigefonder och kan därför ha ett bredare spektra av intressanta svenska bolag i sin portfölj.
Läs rapporten
Enter Preserve
Enter Preserve är en aktiv blandfond som placerar i räntor och aktier i Sverige med inslag av nordiska innehav. Fonden placerar i bolag med stabil intjäning och god direktavkastning.
Läs rapporten
Enter Cross Credit
Enter Cross Credit är en aktiv räntefond som investerar i ett segment av den svenska marknaden för företagsobligationer där vi uppfattar att det finns möjligheter att leverera god avkastning i förhållande till risktagande.
Läs rapporten
Enter Klimatfokus Ränta
Enter Klimatfokus Ränta är en aktivt förvaltad räntefond som investerar med hållbarhet som mål. Fonden kombinerar positivt avkastande ränteplaceringar med en möjlighet att bromsa den globala uppvärmningen.
Läs rapporten
Click to visit us on LinkedIn
Avanmälan