Aktieägare

Aktieägare

#antal A aktier

#antal B aktier

% av kapital

% av röster

Alpcot Ltd

20 000 000

68 260 800

64,00%

84,38%

Nordnet Pensionsförsäkring AB

0

8 180 057

5,93%

2,57%

Alpcot AB *

0

5 506 531

3,99%

1,73%

Eddainvest Holding AB

0

4 246 735

3,08%

1,34%

Ilija Batljan Invest AB (publ)

0

3 921 570

2,84%

1,23%

Stena Metall Finans (publ)

0

3 856 312

2,80%

1,21%

Avanza Pension

0

1 943 252

1,41%

0,61%

Runesten, Hans

0

1 702 095

1,23%

0,54%

Lindholm, Erik

0

1 683 157

1,22%

0,53%

Client Omnibus ACC, Credit Suisse Ltd

0

1 000 000

0,73%

0,31%

Övriga aktieägare

0

17 607 847

12,77%

5,54%

Totalt

20 000 000

117 908 356

100,00%

100,00%

Tabellen ovan baseras på data från Euroclear per 30 september 2022.
* Innehav som registreras på Alpcot AB i ägarlistan hos Euroclear avser depåkunders hos Alpcot AB aktieinnehav i Alpcot Holding AB (publ).