Finansiell målsättning

Alpcots finansiella målsättning är att 2025 ska koncernens rörelseintäkter överstiga 115 miljoner kronor och att EBITDA-marginalen ska överstiga 25%.