Finansiell målsättning

Alpcot ser för närvarande över den finansiella målsättningen och kommer att återkomma med en uppdaterad målsättning senare under 2024.