Ledning

Dusko Savic

Verkställande direktör sedan 2024

Civilekonom med en magisterexamen från Stockholms universitet

Född 1981

Aktieinnehav

500 000 aktier av serie B i Alpcot Holding AB

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen

Nej

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Ja

 

Johan Lundstedt

Försäljningschef sedan 2019

Född 1986

Aktieinnehav

 

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen

 

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

 

 

Gustav Spetz

Regelefterlevnadsansvarig sedan 2022

Jurist med masterexamen i affärsjuridik från Linköpings universitet

Född 1995 

Aktieinnehav

0

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen

Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Ja