Ledning

Björn Bringes

Verkställande direktör sedan 2021

Civilekonom med en magisterexamen (MscE) från Handelshögskolan i Stockholm

Född 1971

Övriga nuvarande uppdrag

Alpcot AB, verkställande direktör

Alpcot Ltd, styrelseledamot

Alpcot Capital Management Ltd, styrelseledamot

Alpcot Fribrev AB, styrelseledamot

Alpcot SICAV, styrelseledamot

Bringes Holding AB, styrelseledamot

Sprengporten 1 AB, styrelseledamot

Sprengporten 2 AB, styrelseledamot

Sprengporten 3 AB, styrelseledamot

Sprengporten 4 AB, styrelseledamot

Zhoda Investments AB, styrelseordförande

KB Place d.o.o., styrelseledamot

Övriga uppdrag senaste fem åren

Inga

Aktieinnehav

20 000 aktier av serie A och 163 756 aktier av serie B i Alpcot Ltd vilket motsvarar 23,30% och 31,67% av kapitalet respektive antalet röster i Alpcot Ltd. Alpcot Ltd äger 20 000 000 aktier av serie A och 68 260 800 aktier av serie B i Alpcot Holding AB, vilket motsvarar 54,34% av kapitalet respektive 78,34% av rösterna i Alpcot Holding AB.

1 294 714 aktier av serie B i Alpcot Holding AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen

Nej

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Nej

 

Lisa Larsson

Chief Operating Officer och vice VD sedan 2022

Civilekonom med en magisterexamen från Stockholms universitet

Född 1979

Aktieinnehav

0

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen

Nej

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Ja

 

Gunnar Danielsson

Ekonomichef sedan 2022 

Civilekonom från Stockholms Universitet 

Född 1960 

Över 20 års erfarenhet som revisor på EY 

10 års erfarenhet som CFO på listade och noterade bolag 

Aktieinnehav

0

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen

Nej

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Ja