Revisor

Grant Thornton Sweden AB

Huvudansvarig revisor: Nilla Rocknö

Aktieinnehav: 0

Kvalitetsansvarig revisor: Per Hedström

Aktieinnehav: 0