Styrelse

Katre Saard

Styrelseordförande sedan 2021

Civilekonom med en magisterexamen (MscE) från Handelshögskolan i Stockholm

Född 1972

Övriga nuvarande uppdrag

Alpcot AB, styrelseordförande

Alpcot Ltd, styrelseledamot

Alpcot Capital Management Ltd, VD och styrelseledamot

Alpcot SICAV, styrelseordförande

Zhoda Investments AB, styrelseledamot

Aktors OÜ, styrelseordförande

Helernet OÜ, styrelseledamot

Övriga uppdrag senaste fem åren

Alpcot Capital Management OÜ, styrelseledamot

Aktieinnehav

20 000 aktier av serie A och 163 756 aktier av serie B i Alpcot Ltd vilket motsvarar 23,30% och 31,67% av kapitalet respektive antalet röster i Alpcot Ltd. Alpcot Ltd äger 20 000 000 aktier av serie A och 63 760 800 aktier av serie B i Alpcot Holding AB, vilket motsvarar 51,57% av kapitalet respektive 77,03% av rösterna i Alpcot Holding AB.

1 298 931 aktier av serie B i Alpcot Holding AB, privat och via bolag.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen

Nej

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Nej

 

Björn Bringes

Styrelseledamot sedan 2024

Civilekonom med en magisterexamen (MscE) från Handelshögskolan i Stockholm

Född 1971

Övriga nuvarande uppdrag

Alpcot AB, styrelseledamot

Alpcot Ltd, styrelseledamot

Alpcot Capital Management Ltd, styrelseledamot

Alpcot SICAV, styrelseledamot

Samt uppdrag inom andra bolag i Alpcot-gruppen

Tydliga AB, styrelseledamot

Zhoda Investments AB, styrelseordförande

Bringes Holding AB, styrelseledamot

KB Place d.o.o., styrelseledamot

Aktieinnehav

20 000 aktier av serie A och 163 756 aktier av serie B i Alpcot Ltd vilket motsvarar 23,30% och 31,67% av kapitalet respektive antalet röster i Alpcot Ltd. Alpcot Ltd äger 20 000 000 aktier av serie A och 63 760 800 aktier av serie B i Alpcot Holding AB, vilket motsvarar 51,57% av kapitalet respektive 77,03% av rösterna i Alpcot Holding AB.

1 794 714 aktier av serie B i Alpcot Holding AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen

Nej

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Nej

 

Girts Cimermans

Styrelseledamot sedan 2024

Civilekonom med en magisterexamen (MscE) från Handelshögskolan i Stockholm

Född 1969

Övriga nuvarande uppdrag

Alpcot Ltd, styrelseledamot

Övriga uppdrag senaste fem åren

Sulzer Management AG, President Applicator Systems Division

medmix AG, CEO

Aktieinnehav

99 341 aktier av serie B i Alpcot Ltd vilket motsvarar 8,65% och 12,6% av kapitalet respektive antalet röster i Alpcot Ltd.

2 228 571 aktier av serie B i Alpcot Holding AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen

Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Ja

 

Fredrik Brodin

Styrelseledamot sedan 2022

Född 1967

Övriga nuvarande uppdrag

Broville AB, styrelseledamot

Fredrik är också styrelseledamot i ett flertal ytterligare bolag.

Övriga uppdrag de senaste fem åren

Stendörren Fastigheter AB, verkställande direktör

Offentliga hus AB, verkställande direktör

Hembla AB, styrelseledamot

Raybased Holding AB, styrelseledamot

Randviken Fastigheter AB (publ), styrelseledamot

Triad Fastigheter AB, styrelseledamot

Aktieinnehav

2 000 000 aktier av serie B, privat och via bolag

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen

Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Ja