Styrelse

Katre Saard

Styrelseordförande sedan 2021

Civilekonom med en magisterexamen (MscE) från Handelshögskolan i Stockholm

Född 1972

Övriga nuvarande uppdrag

Alpcot AB, styrelseordförande

Alpcot Ltd, styrelseledamot

Alpcot Capital Management Ltd, VD och styrelseledamot

Alpcot SICAV, styrelseordförande

Zhoda Investments AB, styrelseledamot

Aktors OÜ, styrelseordförande

Helernet OÜ, styrelseledamot

Övriga uppdrag senaste fem åren

Alpcot Capital Management OÜ, styrelseledamot

Aktieinnehav

20 000 aktier av serie A och 163 756 aktier av serie B i Alpcot Ltd vilket motsvarar 23,30% och 31,67% av kapitalet respektive antalet röster i Alpcot Ltd. Alpcot Ltd äger 20 000 000 aktier av serie A och 68 260 800 aktier av serie B i Alpcot Holding AB, vilket motsvarar 54,34% av kapitalet respektive 78,34% av rösterna i Alpcot Holding AB.

1 078 714 aktier av serie B i Alpcot Holding AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen

Nej

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Nej

 

Joakim Künstlicher

Styrelseledamot sedan 2021

Kandidatexamen i företagsekonomi från Lunds universitet

Född 1969

Övriga nuvarande uppdrag

Bricknova AB, Head of Capital Markets

CIMAlgo AB, styrelseordförande

editK AB, styrelseledamot

JK Advisory AB, verkställande direktör

EdJo Consulting AB, verkställande direktör

Övriga uppdrag senaste fem åren

Catella Capital AB, styrelseordförande

Catella Asset Managment Norway ASA, styrelseledamot

Catella Property Asset Mangement AB, styrelseledamot

Catella Asia Ltd, styrelseledamot

Climate Arena Holding AB, styrelseledamot

Catwave AB, styrelseledamot

Apam Ltd, styrelseledamot

Aktieinnehav

196 000 aktier av serie B i Alpcot Holding AB genom bolag.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen

Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Ja

 

Fredrik Brodin

Styrelseledamot sedan 2022

Född 1967

Övriga nuvarande uppdrag

Broville AB, styrelseledamot

Fredrik är också styrelseledamot i ett flertal ytterligare bolag.

Övriga uppdrag de senaste fem åren

Stendörren Fastigheter AB, verkställande direktör

Offentliga hus AB, verkställande direktör

Hembla AB, styrelseledamot

Raybased Holding AB, styrelseledamot

Randviken Fastigheter AB (publ), styrelseledamot

Triad Fastigheter AB, styrelseledamot

Aktieinnehav

2 000 000 aktier av serie B, privat och via bolag

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen

Ja

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Ja