Finansiell Kalender

2024

Bokslutskommuniké 2023 2024-02-23
Årsredovisning 2023 April 2024
Delårsrapport 2024-Q1 2024-05-24
Årsstämma 2024 2024-05-31 (preliminärt)
Delårsrapport 2024-Q2 2024-08-16
Delårsrapport 2024-Q3 2024-11-15

 

2023

Bokslutskommuniké 2022 2023-02-24
Årsredovisning 2022 April 2023
Delårsrapport 2023-Q1 2023-05-26
Årsstämma 2023 2023-05-31 (preliminärt)
Delårsrapport 2023-Q2 2023-08-18
Delårsrapport 2023-Q3 2023-11-17
Bokslutskommuniké 2023 2024-02-23