Finansiell Kalender

2023

Bokslutskommuniké 2022 2023-02-24
Årsredovisning 2022 April 2023
Delårsrapport 2023-Q1 2023-05-26
Årsstämma 2023 2023-05-31 (preliminärt)
Delårsrapport 2023-Q2 2023-08-18
Delårsrapport 2023-Q3 2023-11-17
Bokslutskommuniké 2023 2024-02-23

 

2022

Delårsrapport 2021-Q4

2022-02-28

Årsredovisning 2021

April 2022

Delårsrapport 2022-Q1

2022-05-25

Årsstämma 2022

2022-05-31

Delårsrapport 2022-Q2

2022-08-26

Delårsrapport 2022-Q3

2022-11-25