Pressmeddelanden

Alpcot Holding AB Bokslutskommuniké januari - december 2022

2023-02-24

Alpcots affärsidé bygger på att låta kunderna samla ekonomin på en plats. Kunderna får kontroll över sin ekonomi och kan enkelt genomföra en rad åtgärder för att optimera och förbättra sin ekonomi genom lägre avgifter och genom att öka den förväntade avkastningen på sitt sparande. Alpcot Holding-koncernen Alpcot Holding-koncernen bildades i november 2021 genom förvärv av de operativa bolagen Alpcot AB, med dotterbolaget Alpcot Fribrev AB, och Alpcot Capital Management Ltd samt 9% av aktierna i Tydliga AB. Förvärvet skedde mot revers som därefter kvittades i en nyemission.

Läs mer

Alpcot Holding AB förvärvar ytterligare 1,5% i Free Broker Group i Norden AB

2023-01-30

Alpcot Holding har i dag tecknat avtal om att förvärva ytterligare 1,5% av kapitalet i Free Broker Group i Norden som är huvudägare i Tydliga AB med 91%. Resterande 9% i Tydliga ägs redan sedan tidigare av Alpcot Holding. 

Läs mer