Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké januari – december 2023

2024-02-23

Läs mer

Alpcot utser Dusko Savic till VD för att öka tillväxten

2024-02-16

Styrelserna i Alpcot Holding AB (publ) och dotterbolaget Alpcot AB har utsett Dusko Savic till ny VD. Dusko tillträder sin roll den 1 mars 2024. Björn Bringes kvarstår som VD fram till tillträdet och fortsätter arbeta inom Alpcot med strategiska frågor.

Läs mer

Alpcot tecknar ombudsavtal med Pension & Framtid i Halland

2024-01-26

Läs mer