Pressmeddelanden

Delårsrapport januari – mars 2024

2024-05-24

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ALPCOT HOLDING AB (PUBL)

2024-04-29

Läs mer

Årsredovisning 2023 för Alpcot Holding AB (publ) publicerad

2024-04-26

Läs mer

Claes Lindholm utsedd till ny CFO för Alpcot

2024-04-25

Claes Lindholm har utsetts till ny CFO för Alpcot Holding AB och dotterbolaget Alpcot AB. Claes tillträder sin nya position senast 1 juli 2024. Claes har en lång och gedigen erfarenhet inom finans och försäkring och blir en stor tillgång för Alpcots fortsatta tillväxtresa med lönsamhet i fokus.

Läs mer

Alpcot och Tydliga förlänger samarbetsavtalet och fördjupar samarbetet kring portföljförvaltning

2024-04-10

Alpcot Holding AB:s dotterbolag Alpcot AB (Alpcot) har tecknat ett nytt samarbetsavtal med Tydliga AB (Tydliga) som sträcker sig till 31 december 2028. Alpcot och Tydliga har idag även tecknat ett separat avtal om ett fördjupat samarbete kring portföljförvaltningstjänster. Alpcot kommer starta en ny tjänst som riktar sig till Tydligas rådgivare och avsikten är att nå 500 miljoner kronor i den nya portföljförvaltningstjänsten redan vid slutet av 2024. Under förutsättning att Alpcot och Tydliga når målet om 500 miljoner kronor i den nya portföljförvaltningstjänsten i slutet av året, innebär det en ökad årlig intjäning om ca 2 miljoner kronor för Alpcot.

Läs mer

Alpcots besparingsprogram på plats och påskyndar vägen till lönsamhet

2024-04-05

Alpcot Holding AB har nu i enlighet med den affärsplan som fastställdes i november 2023 implementerat ett besparingsprogram för att påskynda vägen till lönsamhet. Bolaget har bland annat genomfört ett flertal förändringar i ledningsgruppen, vilket resulterat i ett mindre och mer affärsdrivet team. De genomförda åtgärderna kommer redan under det tredje kvartalet 2024 att ge ett signifikant avtryck då kostnaderna beräknas minska med drygt 1 miljon kronor per kvartal.

Läs mer

Alpcot i ett exklusivt samarbete med Aktiespararna om en Sverigefond utan avgifter

2024-03-27

Alpcot Holding AB:s dotterbolag Alpcot AB (Alpcot) har tecknat ett samarbetsavtal med Sveriges Aktiesparares Riksförbund (Aktiespararna) om en ny aktiefond som Aktiespararna kommer lansera. Aktiefonden kommer att lanseras av Aktiespararna tillsammans med ett välrenommerat fondbolag, och Aktiespararnas medlemmar kommer att utan kostnad kunna spara i den aktivt förvaltade Aktiefonden. Alpcot har exklusivitet att distribuera den andelsklass i Aktiefonden som är avgiftsfri för Aktiespararnas medlemmar. Alpcots ambition är att attrahera 7 000 nya depåkunder och investerare i Aktiefonden över en treårsperiod, vilket ska jämföras med de 8 600 depåkunder Alpcot har idag.

Läs mer

Lisa Larsson, vice VD för Alpcot Holding AB, avgår

2024-02-29

Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2023

2024-02-23

Läs mer

Alpcot utser Dusko Savic till VD för att öka tillväxten

2024-02-16

Styrelserna i Alpcot Holding AB (publ) och dotterbolaget Alpcot AB har utsett Dusko Savic till ny VD. Dusko tillträder sin roll den 1 mars 2024. Björn Bringes kvarstår som VD fram till tillträdet och fortsätter arbeta inom Alpcot med strategiska frågor.

Läs mer

Alpcot tecknar ombudsavtal med Pension & Framtid i Halland

2024-01-26

Läs mer