Anknutet ombud

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden får ett värdepappersinstitut teckna avtal med fysiska eller juridiska personer om att dessa kan agera såsom anknutna ombud till värdepappersinstitutet. En fysisk eller juridisk person får endast vara anknuten till ett värdepappersinstitut. Alpcot AB (Alpcot) har ingått avtal med anknutna ombud att biträda Alpcot vid utförandet av de uppdrag som Alpcot åtagit sig mot vissa kunder. Information om det anknutna ombudets registrering kan lämnas av Bolagsverket. Det anknutna ombudet är registrerat i Sverige om ingen annan information ges. Här är en förteckning över aktuella anknutna ombud.

 • AB Placeringsrådgivarna Sverige
 • beQuoted AB
 • Bristedt Kapital och Pension AB
 • Ewiga Kommanditbolag
 • Feinestam & Kjellin AB
 • Finopti AB
 • Fondea AB
 • Försäkringshuset Amb & Co AB
 • Jambo Invest AB
 • J.E.S. Pension & Försäkring AB
 • Kapitalanalyser i Sverige AB
 • Limhamn Kapitalförvaltning AB
 • Lindhe & Partners AB
 • Mandat i Stockholm AB
 • MDJ Invest AB
 • Mälardalens Fond & Försäkring AB
 • Pension & Framtid i Halland AB
 • Prima Kapitalförvaltning Sverige AB
 • Real Finans och Försäkring AB
 • Rosenberg Hjorth Wealth Management AB
 • Scandinavia Nova Insurance AB
 • SCD Kapitalförvaltning AB
 • SGJ Capital AB
 • Sigillet ERAD Fond & Försäkring i Umeå AB
 • Sparbyrån AB
 • Svensk Fond och Försäkring i Västerås AB
 • Trygghet & Finans i Sverige AB