Anknutet ombud

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden får ett värdepappersinstitut teckna avtal med fysiska eller juridiska personer om att dessa kan agera såsom anknutna ombud till värdepappersinstitutet. En fysisk eller juridisk person får endast vara anknuten till ett värdepappersinstitut. Alpcot AB (Alpcot) har ingått avtal med anknutna ombud att biträda Alpcot vid utförandet av de uppdrag som Alpcot åtagit sig mot vissa kunder. Information om det anknutna ombudets registrering kan lämnas av Bolagsverket. Det anknutna ombudet är registrerat i Sverige om ingen annan information ges. Här är en förteckning över aktuella anknutna ombud.

 • AB Placeringsrådgivarna Sverige
 • beQuoted AB
 • Bristedt Kapital och Pension AB
 • Ewiga Kommanditbolag
 • Finopti AB
 • Fondea AB
 • Försäkringshuset Amb & Co AB
 • Ganthor Kapitalanskaffning AB
 • Limhamn Kapitalförvaltning AB
 • Lindhe & Partners AB
 • Mandat i Sverige AB
 • Mälardalens Fond & Försäkring AB
 • Prima Kapitalförvaltning AB
 • Real Finans och Försäkring AB
 • Rosenberg Hjorth Wealth Management AB
 • Scandinavia Nova Insurance AB
 • SCD Kapitalförvaltning AB
 • SGJ Capital AB
 • Sparbyrån AB
 • Stellar Capital AB
 • Svensk Fond och Försäkring i Västerås AB
 • Trygghet & Finans i Sverige AB
 • Trygghet & Finans i Östergötland Handelsbolag