Användarförbehåll

Om du inte är tillåten att ta del av materialet på denna webbplats eller om du har något tvivel huruvida du skulle vara tillåten att ta del av materialet på denna webbplats, vänligen lämna webbsidan.

Produkter och tjänster som beskrivs här är inte tillgängliga för alla personer på alla platser. Alpcot kommer inte att tillhandahålla några tjänster som beskrivs här till någon person, om Alpcot anser (utan att behöva bevisa det) att tillhandahållandet av sådana tjänster kan strida mot lagstiftning eller andra regler i en sådan persons hemland eller i något annat land.

Alpcot - eller en tredje part, som gjort särskilt förbehåll härom - behåller äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till material på webbplatsen. Alla rättigheter förbehålles i alla länder. Publicering, reproduktion, överföring eller förvaring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen utan tillstånd av rättsinnehavaren är förbjudet, med undantag av lagring på dator eller utskrift för personligt bruk. Innehållet på webbplatsen får citeras i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering måste källan tydligt anges. Varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen får inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan Alpcots skriftliga medgivande.