Portföljgenerator

Få hjälp att välja fonder

Alpcots portföljbyggare hjälper dig att skapa ett femstjärnigt fondsparande på bara några klick.
Förutom att verktyget självklart är gratis återbetalar vi all provision till dig!


Information om risk

Portföljbyggaren är ett beslutsstöd som är framtaget av Alpcot AB (Alpcot). Alpcot står under Finansinspektionens tillsyn. I Portföljbyggaren väljer användaren själv allokering mellan marknader och därefter genereras fondförslag rangordnat efter högst rating av Morningstar. Portföljbyggaren är inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Innehållet i beslutstödet är inte framtaget av analytiker och är därmed inte resultatet av en oberoende investeringsanalys.

Den information som visas om fonderna baseras på allmänt tillgänglig, objektiv information från Morningstar och fondförslagen som genereras i de olika portföljerna rangordnas efter de fonder som fått högst rating av Morningstar och därefter de som har lägst total avgift. Källorna bedöms som tillförlitliga men leverantören ansvarar för innehållet och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Informationen kan även ändras över tid.