AuAg Silver Bullet ATop pick Ingår i Alpcot populära fonder
Aktiefond
Branschfond
Ädelmetaller
Köp
Utv. 1 år
−18,11 %
Utv. 22 september
−1,56 %
Rabatt
35 %
Total avgift
0,93 %
1,43 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
Fonden är en branschfond med inriktning mot Globala Ädelmetallsgruvbolag med ett särskilt fokus på överlåtbara värdepapper vars värdeutveckling påverkas av marknadsutvecklingen för Silver.
Fondförvaltare:
FoF AuAg Asset Management
Eric Strand (2019-11-04)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar