Om fonden

AuAg Silver Bullet A

Aktiefond
Branschfond
Ädelmetaller
Top pick
Köp
Utv. 1 år
−1,59 %
Utv. 30 november
+1,73 %
Rabatt
35 %
Total avgift
0,92 %
1,42 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas

Fonden är en branschfond med inriktning mot Globala Ädelmetallsgruvbolag med ett särskilt fokus på överlåtbara värdepapper vars värdeutveckling påverkas av marknadsutvecklingen för Silver.

Fondförvaltare:
FoF AuAg Asset Management
Eric Strand (2019-11-04)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.