Vanliga frågor

 

Alpcot erhåller ersättning för distribution av fondandelar från ett flertal fondbolag. Vi återbetalar denna fondrabatt till våra kunder efter avdrag för vår fondförmedlingsvgift. Fondrabatten, efter avdrag av Alpcots fondförmedlingsvgift, betalas ut kvartalsvis i efterskott.

För en med utförlig beskrivning samt exempel se vår prislista.

Ja.

 • Investerarskyddet gäller med statlig garanti upp till 250 000 kr, klientmedel förvaras alltid separat.
 • Insättningsgaranti upp till 1 050 000 kr - likvida medel förvaras på klientmedelskonton hos SEB. Aktier förvaras på depå hos SEB.
 • Alpcot är ett s.k värdepappersbolag och står under tillsyn av Finansinspektionen.
 • Vi använder MFEX för handel och förvaring av fondandelar.
 • Autentisering samt signering sker genom BankID.

Självklart. Vanligtvis tar det ett par dagar att sälja fonder, plus ytterligare någon dag att föra över pengarna till ditt konto. För ökad säkerhet vid uttag verifierar vi alltid att du står som ägare till uttagskontot. Denna kontroll sker via Bankgirocentralen och tar normalt en dag. Därför rekommenderar vi att du i god tid anger ditt uttagskonto.

När du öppnar konto hos oss kan du välja mellan att öppna en ISK eller ett reavinstbeskattat sparande i depå.

Du kan enkelt flytta ditt sparande till Alpcot med vår digitala flyttjänst. Allt som behövs är BankID och någon minut.

I inloggat läge kommer du åt vår digitaliserade flyttjänst som består av tre enkla steg:

 • Vi hämtar data om ditt nuvarande sparande med hjälp av BankID och Tink.
 • Vi visar hur mycket du kommer att spara genom att flytta ditt sparande till Alpcot.
 • Du väljer vad du vill flytta, signerar med BankID och vi tar hand om resten.

Med Trustly kan du enkelt sätta in pengar som blir tillgängliga direkt på ditt konto hos Alpcot.

Självklart går det bra att sätta in pengar även via Bankgiro samt Autogiro.

Vårt ständigt växande fondutbud omfattar idag mer än 1 000 fonder och inkluderar fonder från i stort sett alla kategorier. Självklart ingår även indexfonder.

Vi har valt att anpassa vår affärsmodell så att den passar alla olika typer av fondsparare. Alpcots affärsmodell baseras på kundens intjänade fondrabatt vilket innebär att vi inte har någon intjäning på de indexfonder som inte genererar någon fondrabatt tillbaka till kunden.

Sammanfattande riskindikator
Riskindikatorn klassificerar risk efter en sjugradig skala och är gemensam för alla banker och finansiella aktörer inom EU som en följd av EU-förordningen PRIIP (Packaged retail and insurance-based investment products). Du hittar riskklassen i vår fondlista eller i fondens faktablad (KID, Key Information Document). 
Skalan 1–7 baseras på avkastningens historiska svängning (prisrisk), som enligt regelverket beräknas som standardavvikelse under en period motsvarande den rekommenderade innehavstiden omräknad till årstakt. Måttet kallas volatilitet. Om en fonds andelskurs exempelvis har varierat så mycket att volatiliteten är mellan 30 och 80 procentenheter så tillhör fonden riskklass 6. Om volatiliteten istället är mellan 20 och 30 procentenheter tillhör fonden riskklass 5. Merparten av fonderna i Alpcots fondutbud tillhör en riskklass mellan 1 och 5.

sammanfattande riskindikator

Beskrivning av de olika riskklasserna

 • Produkter med riskklass 1 har mycket låg risk
 • Produkter med riskklass 2 har låg risk
 • Produkter med riskklass 3 har medellåg risk
 • Produkter med riskklass 4 har medelrisk
 • Produkter med riskklass 5 har medelhög risk
 • Produkter med riskklass 6 har hög risk
 • Produkter med riskklass 7 har mycket hög risk


Riskklass för en portfölj
För att beräkna risken i en portfölj med flera värdepapper uppskattas kovariansen mellan dessa baserat på samma historik. Med vikterna i portföljen i vektorn w och kovariansmatrisen ∑ uppskattas portföljens volatilitet enligt formeln nedan:

Portföljens volatilitet översätts därefter till riskskalan SRI. Siffran som anges är alltid i heltal, inga decimaler används.

 

När vi i Alpcots kundportal beräknar en portföljs riskklass görs det med volatiliteter och korrelationer som uppdateras veckovis och baseras på senaste 5 års kurshistorik. Om kurshistorik saknas för perioden används riskklassen från fondens senast faktablad översatt till mitten av intervallet (5 tolkas som 25 procent vilket är i mitten av 20 och 30 procent). Vid saknat data för ett visst instrument sätts också korrelationerna till 1 för att inte underskatta risken i hela portföljen. Detta ger en motsvarande siffran som en rent volymvägd volatilitet skulle ha gett.

För aktier görs i dagsläget inte någon beräkning av volatilitet. Aktier klassas istället kategoriskt till riskklass 5 och deras volatilitet antas vara 25 procent.