Captor Scilla Global Equity A

Aktiefond
Global
Mix bolag
Utv. 1 år
−16,49 %
Utv. 29 september
−0,46 %
Rabatt
37 %
Total avgift
0,96 %
1,51 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas

Scilla är en strategi som investerar i bolag vilka erbjuder ett attraktivt förhållande mellan förväntad avkastning och risk jämfört med den globala marknadens genomsnitt. Aktieurvalet sker även utifrån väl valda riktlinjer för likviditet och volatilitet. Strategin lägger särskild fokus på fondens risk vilket innebär att i en volatil marknad kan fonden hålla en större kassa och applicera en viss hävstång i lugnare marknader. Urvalsmetoden innebär att strategin är exponerad mot ca en femtedel av den ursprungliga populationen. Med den globala populationen av likvida aktier innebär det att fonden innehåller ca 300 bolag.

Fondförvaltare:
Daniel Karlgren (2019-02-12)
William Sjöberg (2019-02-12)
Rekommenderad sparhorisont:
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.