Om fonden

SKAGEN Focus A SEK

Aktiefond
Global
Flexibel storlek bolag
Top pick
Köp
Utv. 1 år
+7,90 %
Utv. 14 juni
−0,07 %
Rabatt
12 %
Total avgift
1,42 %
1,62 %
Rating
Risk

SKAGEN Focus är en aktivt förvaltad koncentrerad fond med en global placeringsinriktning. Fondens strategi är att hitta ett begränsat antal företag av hög kvalitet till ett lågt pris som kännetecknas av att de är undervärderade, otillräckligt analyserade och impopulära. Portföljen består av en kärna av 35 bolag. Högre koncentration ökar möjligheten till högre avkastning men ökar också risken för större svängningar. För att minska risken strävar fonden efter att upprätthålla en förnuftig sammansättning av bolag. Detta uppnås genom att förvaltarna kontinuerligt indentifierar fundamentala riskfaktorer i bolagen. Dessa riskfaktorer mäts, följs upp och balanseras mot varandra.

Fondförvaltare:
SKAGEN AS
David Harris (2016-06-30)
Jonas Edholm (2015-05-26)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.