Vi använder oss av cookies för att webbplatsen ska fungera bättre. Genom att fortsätta använda Alpcots webbplats godkänner du att vi använder cookies enligt vår policy för cookies. Mer information.
Didner & Gerge Aktiefond Ingår i Alpcot populära fonder
Aktiefond
Sverige
Utv. 1 år
16,10 %
Utv. 26 januari
2,11 % 
Rabatt
27 %
Total avgift
0,96 %
1,31 %
 
Rating
 
Risk
 
Kursgraf saknas
Fonden är en aktiefond vars medel till minst 90 % investeras i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Av dessa investeringar skall minst 80 % ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper i Sverige.
Fondförvaltare:
Didner & Gerge Fonder AB
Carl Bertilsson (2019-03-25)
Simon Peterson (2019-09-02)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Investeringar i värdepapper och fonder innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.