Didner & Gerge AktiefondTop pick Ingår i Alpcot populära fonder
Aktiefond
Sverige
Köp
Utv. 1 år
−28,50 %
Utv. 23 september
−0,32 %
Rabatt
27 %
Total avgift
0,96 %
1,31 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
Fonden är en aktiefond vars medel till minst 90 % investeras i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Av dessa investeringar skall minst 80 % ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper i Sverige.
Fondförvaltare:
Didner & Gerge Fonder AB
Carl Bertilsson (2019-03-25)
Simon Peterson (2019-09-02)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar