Om fonden

Didner & Gerge Aktiefond

Aktiefond
Sverige
Top pick
Köp
Utv. 1 år
+2,20 %
Utv. 5 juni
−1,56 %
Rabatt
24 %
Total avgift
1,12 %
1,47 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas

Fonden är en aktiefond vars medel till minst 90 % investeras i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Av dessa investeringar skall minst 80 % ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper i Sverige.

Fondförvaltare:
Didner & Gerge Fonder AB
Per Johansson (2023-01-09)
Simon Peterson (2019-09-02)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.