Om fonden

Lannebo Mixfond

Blandfond
SEK
Top pick
Köp
Utv. 1 år
+5,27 %
Utv. 14 juni
−0,82 %
Rabatt
34 %
Total avgift
1,15 %
1,75 %
Rating
Risk

En investering i fonden ger dig en bred inriktning mot såväl aktier som räntebärande värdepapper. Lannebo Mixfond är en aktivt förvaltad blandfond där det erfarna förvaltarteamet beroende på sin marknadssyn växlar fördelningen mellan tillgångsslagen. Aktieandelen tillåts variera mellan 0 till 100 procent. Förvaltningen är långsiktig och riskmedveten, och bedrivs inom Lannebo som är ett helt oberoende och självständigt fondbolag. Fonden investerar inte i bolag inom branscher så som fossila bränslen, tobak, pornografi och vapen. Lannebo har som fondbolag högsta möjliga hållbarhetsbetyg för sin aktieförvaltning, A+, från UN PRI.

Fondförvaltare:
Lannebo Fonder
Charlotta Faxén (2009-07-01)
Peter Lagerlöf (2014-09-01)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 3 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.