Om fonden

Storebrand Global Solutions A SEK

Aktiefond
Global
Mix bolag
Top pick
Köp
Utv. 1 år
+7,13 %
Utv. 23 februari
−0,37 %
Rabatt
23 %
Total avgift
0,60 %
0,78 %
Rating
Risk

Storebrand Global Solutions är en hållbar, aktivt förvaltad aktiefond som investerar i aktier globalt i cirka 60-80 bolag. Fonden väljer in hållbara bolag som enligt vår bedömning bidrar till att uppfylla FNs globala hållbarhetsmål. Fonden tillämpar en tematisk investeringsstrategi med fokus på klimat, hållbara städer, hållbar konsumtion och lika möjligheter. Fonden kan i perioder avvika betydligt från sitt jämförelseindex. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora

Fondförvaltare:
Storebrand Fonder AB
Philip Ripman (2015-06-01)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.