Öhman Sverige ATop pick Ingår i Alpcot populära fonder
Aktiefond
Sverige
Köp
Utv. 1 år
−17,38 %
Utv. 1 juli
+1,25 %
Rabatt
31 %
Total avgift
0,95 %
1,37 %
Rating
Risk
Kursgraf saknas
Fonden är en aktiefond med målsättning att överträffa utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden placerar främst i svenska aktier, normalt i 40 till 60 bolag fördelade på olika branscher. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG) och som bäst motsvarar fondbolagets högt ställda krav på hållbart företagande. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond. Mer information om hållbarhetsarbetet finns i fondens informationsbroschyr.
Fondförvaltare:
Öhman Fonder
Anders Avervik (2017-08-28)
Stefan Kopperud (2017-08-29)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Morningstar