Om fonden

Öhman Sverige A

Aktiefond
Sverige
Top pick
Köp
Utv. 1 år
+13,36 %
Utv. 14 juni
−1,06 %
Rabatt
31 %
Total avgift
0,97 %
1,39 %
Rating
Risk

Fonden är en aktiefond med målsättning att överträffa utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden placerar främst i svenska aktier fördelade på olika branscher. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG). Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond.

Fondförvaltare:
Öhman Fonder
Anders Avervik (2017-08-28)
Stefan Kopperud (2017-08-29)
Rekommenderad sparhorisont:
Minst 5 år
Morningstar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.