Dags att binda bolånet?

 


 

Bolån • Jonas Olavi • 2023-09-29

Blogg > Är det dags att binda bolånet?

 

Är det dags att binda bolånet?

 

Så kallad rörlig ränta innebär förenklat 3-månaders STIBOR plus en marginal, vilket är den boränta som bankerna erbjuder privatkunder. I dagsläget erbjuder tex. en storbank ett rörligt bolån på 4,63 procent. 3-mån. STIBOR ligger på 4,13 procent, så i nuläget är den så kallade spreaden eller differensen mellan dessa två omkring +0,50 procentenheter.

 

3 mån STIBOR och styrränta

 

Källa: Alpcot, Bloomberg 

 

Bilden ovan visar hur 3-månaders STIBOR historiskt sett har förhållit sig till Riksbankens styrränta. Vid tidigare toppar av en räntehöjningscykel så har 3-månaders STIBOR legat omkring 0,70-0,80 procentenheter över repo räntan. Till exempel i oktober 2008 (x i bilden ovan) toppade reporäntan på 4,75 procent och 3-mån. STIBOR på omkring 5,50 procent.

 

Avslutande tankar

 

Dagens konsensusprognoser visar att Riksbanken troligen kommer att behöva sänka räntan under andra halvan 2024 med omkring -0,25 till -0,50 procentenheter, vilket skulle innebära en reporänta på 3,75 till 3,50 procentenheter. Risken ligger dock på nedsidan och att Riksbanken kommer att behöva sänka mera och i snabbare takt. I ett sådant scenario reagerar 3månaders
STIBOR mycket snabbt och följer med nedåt. Om så blir fallet kan det alltså vara värt att avvakta med att binda bolånen i nuläget. 

 

Vill du fördjupa dig ytterligare rekommenderar jag att du spanar in min strategirapport för Oktober. Du hittar den här.

 

Viktig information: Detta är ingen rekommendation utan en iakttagelse på hur marknaden betett sig historiskt sett och på vår nuvarande bedömning av ränteutvecklingen. Information utgör marknadsföringsmaterial och har utarbetats enbart för informationsändamål och ska inte tolkas som rådgivning eller oberoende analys. 

 


 

  Jonas Olavi  • Allokeringschef Alpcot