Dags för stärkt krona – eller inte?

 


 

Valuta • Jonas Olavi • 2023-09-29

Blogg > Dags för stärkt krona - eller inte?

 

Varför är kronan så svag? 

 

EUR/SEK växelkursen beror av ett flertal faktorer som bland annat ränteskillnaden mellan de två valutorna, men den ökade penningmängden (i blått nedanför) ser ut att över tid korrelera ganska väl med den svenska kronans fall mot Euron. Dvs. sedelpressen och de kvantitativa monetära lättnaderna (QE) verkar ligga bakom en hel del av kronförsvagningen över tid. Nu när QE har övergått till att bli kvantitativa åtstramningar (QT) borde det finnas vissa faktorer som ger stöd till kronan.

 

Vad talar för en kronförstärkning? 

 

För en signifikant kronförstärkning krävs dock troligen att Riksbankens framtida ränteläge över tid måste ligga en bit högre, än motvalutans (EUR i detta fall).

Förmodligen bidrar även andra exogena faktorer negativt, såsom till exempel finansieringsbubblan i kommersiella fastigheter, NATO frågan och det allmänt osäkra samhällsläget i Sverige, till hur utländska investerare ser på kronans värdering.

 

Svensk penningmängd och EUR/SEK

 

Källa: Alpcot, Bloomberg 

 

Hur agerar Riksbanken?

 

Kronan har stärkts en del mot slutet av månaden, sannolikt p.g.a. Riksbankens valuta-hedging som påbörjades den 25/9, där de kommer att sälja totalt €2 miljarder och $8 miljarder och därmed köper svenska kronor. I en marknadsmiljö där riskaversion råder som vi har i nuläget brukar dock den svenska kronan oftast försvagas. Därför ser det ut som att trendkanalen (nedanför) förblir intakt och att vi får en uppstuds i EUR/SEK, dvs fortsatt svagare krona. Det finns visst stöd på 11,33 om vi skulle bryta nedåt i trendkanalen. 

Vill du fördjupa dig ytterligare rekommenderar jag att du spanar in min strategirapport för Oktober. Du hittar den här.

 

Veckograf på EUR/SEK 

 

Källa: Alpcot, Bloomberg

 

Viktig information: Detta är ingen rekommendation utan en iakttagelse på hur marknaden betett sig historiskt sett och på vår nuvarande bedömning av ränteutvecklingen. Information utgör marknadsföringsmaterial och har utarbetats enbart för informationsändamål och ska inte tolkas som rådgivning eller oberoende analys. 

 


 

  Jonas Olavi  • Allokeringschef Alpcot