Övervikt Japanska aktier

 


 

Allokering • Jonas Olavi • 2023-09-29

Blogg > Övervikt Japanska aktier

 

Vår allokeringssyn

 

Vi kvarhåller ännu ett tag nuvarande allokering som innebär en svag övervikt på aktier och en undervikt på alternativa tillgångar. Vi är dock beredda på att slå på hedgarna om vi upplever att rapportperioden föranleder oss att behöva skydda nedsidan.

Vi bibehåller nuvarande övervikt i amerikanska aktier samt undervikt i nordiska aktier. Vi lyfter ned tillväxtmarknader till undervikt för att ha råd att ta en liten övervikt i japanska aktier. De japanska aktierna väljer vi primärt för deras globala exponering.

 

Allokering regioner

Källa: Alpcot. I lokal valuta.

 

Vi byter bevakningsindex

 

Från och med detta månadsskifte så byter vi bevakningsindex för japanska aktier till det bredare TOPIX-indexet istället för det smalare NIKKEI225-indexet. TOPIX speglar bättre den japanska ekonomin med sin stora bredd (2166st) av företag. Efter en 2-årig konsolidering så bröt japanska aktier upp med besked i våras, understödd av stigande vinster.

Positiva katalysatorer skulle vara robusta bolagsrapporter, avtagande geopolitisk risk och lägre global inflation.

 

Japanska aktier i triangel

Källa: Alpcot AB, Bloomberg

 

Hur värderas Japanska aktier?

 

Årets uppgång i japanska aktier stöds av vinstprognoser som började stiga i våras. Till tolkningens nackdel kan hänföras att vinsterna uppvisar en tydlig cyklikalitet och av den japanska yenen som försvagats med ca 10 procent mot dollarn.

Värderingen är lägre än 20-årssnittet, men störs av 2009. Exkluderar vi detta år så befinner sig japanska aktiers värdering strax över snittet de senaste 12 åren.

 

Japan värderas över snittet

Källa: Alpcot, Bloomberg 

 

Viktig information: Detta är ingen rekommendation utan en iakttagelse på hur marknaden betett sig historiskt sett och på vår nuvarande bedömning av ränteutvecklingen. Information utgör marknadsföringsmaterial och har utarbetats enbart för informationsändamål och ska inte tolkas som rådgivning eller oberoende analys. 

 


 

  Jonas Olavi  • Allokeringschef Alpcot