Finansiell situation

Få koll på pensionen

Här får du enkelt koll på hela pensionen

Vi samlar automatiskt in information om dina pensioner från försäkringsbolagen för att ge dig en samlad bild av din pension.

På nästa sida sker signeringen av en informationsfullmakt.

Fullmakten ger Alpcot rätten att ta reda på vilka försäkringar och fribrev du har. Fullmakten ger oss inte rätt att röra dina pengar eller ändra i dina försäkringar. Att skicka in en informationsfullmakt till Alpcot är kostnadsfritt.

Fullmakten påverkar inte ditt sparande och medför inga avgifter. Fullmaktskollen i Sverige AB är ett icke-vinstdrivande aktiebolag som ägs gemensamt av Svensk Försäkring och Svenska försäkringsförmedlares förening.