Rådgivning till företag

Alpcot ger råd till företag i pensions- och andra försäkringsfrågor. Vi engagerar era medarbetare antingen i möten med våra rådgivare eller på vår digitala plattform. Alla kundföretagens medarbetare får en gratis kundinloggning hos Alpcot där de enkelt kan sköta alla sina pensionsförsäkringar.

Tjänstepensionsplan

Alpcot hjälper ditt företag med att ta fram en pensionspolicy för medarbetarnas tjänstepension. Alpcot kan även implementera och senare även sköta tjänstepensionerna i ert företag. Pensionspolicyn innehåller också riktlinjer för löneväxling. Medarbetarna kan sedan välja mellan att låta Alpcots rådgivare hjälpa med att placera tjänstepensionskapital eller använda beslutsstöden på Alpcots digitala plattform.

Som en del av pensionspolicyn, ser Alpcot över medarbetarnas riskförsäkringar för att försäkra medarbetarna mot olika risker. Utöver riskförsäkringar som erbjuds medarbetarna, hjälper Alpcot ledning och ägare vid behov med ytterligare försäkringar för att hantera de specifika risker som ledning och ägare är exponerade mot.

Övriga företagstjänster

Alpcot kan hjälpa ditt företag med en rad andra frågor utöver tjänstepensionsplanen.

  • Kapitalförvaltning av överskottslikviditet – Med Alpcots öppna arkitektur får ditt företag tillgång till marknadens populäraste investeringslösningar till mycket konkurrenskraftiga avgifter.
  • Generationsplanering – Alpcot hjälper dig som ägare att ta fram en plan för hur du kan överlåta ditt företag till nästa generation, alternativt hjälper Alpcot dig att strukturera en försäljningsprocess. Planen innehåller också en analys av de skatterättsliga frågorna kring fåmansbolag.
  • Juridiska frågor – Alpcot kan hjälpa till med en rad bolagsrättsliga frågor. T ex kan Alpcot hjälpa till att bilda nya aktiebolag samt upprätta aktieägaravtal mellan bolagets olika intressenter. Vidare kan Alpcot förse entreprenörer med en rad olika råd, både till mogna och nystartade bolag.
  • Skydd av företagets egendom – Alpcot kan hjälpa ditt företag att skydda rörelsen och andra tillgångar som maskiner och fastigheter vid brand, stöld eller annan skada. Alpcot hjälper dig med exempelvis fastighets- och fordonsförsäkring samt andra sakförsäkringar genom vår samarbetsorganisation Tydliga.