Skapa en ekonomisk översikt!

För att du ska kunna fatta välgrundade beslut måste besluten fattas baserat på hela din ekonomi. Första steget för att förbättra din ekonomi är därför att skapa en bild över alla dina ekonomiska engagemang idag. Alpcot har gjort detta lätt för dig. 

  • Läs in dina bankkonton, lån och sparande till din översikt hos Alpcot.
  • Koppla dina pensionsförsäkringar till den ekonomiska översikten hos Alpcot och de uppdateras automatiskt.
  • Dra fördel av en lång rad andra tjänster för att samla hela din ekonomi.
  • Allt hanteras med digitala signeringar och tar endast ett par minuter.

När du samlat din ekonomi kan du se din totala risk, vilka avgifter du betalar, hur du kan öka din förväntade avkastning i dina fondportföljer.

Bli kund

Försäkringsöversikt

  • Se alla dina försäkringar -Tjänstepensioner och kapitalförsäkringar
  • Se övriga försäkringar (liv, olycksfall mm)
  • Genomför fondbyten i försäkring
Läs mer om pensionssparande